Microsoft Cloud Aftale


Denne Microsoft Cloud-aftale indgås mellem den enhed, De repræsenterer, eller hvis De ikke angiver en enhed i forbindelse med køb af et Abonnement eller fornyelse, indgås denne mellem Dem individuelt (”Kunde”) og Microsoft Ireland Operations Limited (”Microsoft”). Den består af vilkår og betingelser, Brugervilkår, SLA og alle dokumenter, der henvises til i disse dokumenter (samlet kaldet ”aftalen”). Aftalen træder i kraft på den dato, hvor Forhandleren leverer Abonnementet. Nøglebegreber er defineret i Afsnit 10.

Som forhandler af Microsoft Onlinetjenester, er XDC Gruppen A/S forpligtet til at gøre Jer bekendt med Microsofts Cloud Aftale, som I kan finde her.