Velkommen til 3 nye medarbejdere

(02/06-2016)

Det er med stor glæde at vi kan oplyse at der netop er lavet ansættelsesaftaler med tre nye dygtige IT-folk.

Grundet kundefremgang ikke mindst i 2016 har det nu igennem en rum tid stået klart at vi endnu engang må mande op i IT-afdelingen for at kunne følge med efterspørgslen fra vores nuværende og kommende kunder.   

Jesper Kristensen, 2. level supporter og IT-konsulent

Jesper starter hos XDC 1. juli 2016. Udover at Jesper skal tage sig af 2. level support og derved støtter 1. level supporten i udfordringer / IT-tekniske problemstillinger i dagligdagen, så skal Jesper også arbejde med projektstyring og installation / implementering af nye kundeløsninger samt dokumentation. Her tale om en yderst erfaren herre (45 år). Jesper har igennem mange år arbejdet med kompliceret IT hos b.la. Carnegie Investment Bank og EDB Gruppen.

 

Bo Andersen, Helpdesk Koordinator

Bo Andersen starter hos XDC 1. august 2016 i en nyoprettet stilling som Helpdesk Koordinator.   Antallet af kundehenvendelser i IT-supporten har igennem en længere periode været stigende både hvad angår telefoniske henvendelser såvel som henvendelser via. Helpdesk systemet. Det er en stor opgave for supporten at prioritere og kategoriserer de mange daglige indmeldte opgaver ikke mindst i forhold til kravene i vores nyligt erhvervede ISAE 3402 Type 2 certificering. Bo Andersen vil få til opgave at støtte IT-supporterne igennem styring og koordinering af den samlede Helpdesk-funktion. Bo Andersen skal sikre at XDC til stadighed lever op til IT-sikkerhedskravene i ISAE 4304, Change Management såvel som til kundernes SLA´s. Ligeledes skal Bo Andersen sammen med supporterne sikre et højt informationsniveau til og fra kunderne, samarbejdspartnere og IT-sælgere m.fl. Bo Andersen skal naturligvis også aktivt løse sager i Helpdesken sammen med resten af teamet især ved spidsbelastninger, sygdom, ferie og lignende. Bo Andersen er en erfaren herre først i 40érne som kommer fra tilsvarende stilling hos softwarehuset CDM A/S. 

 

Ahmed Hassan, 1. level supporter og produktkonsulent

Ahmed starter hos XDC 1. august 2016. Af selvsamme årsager som nævnt ved Bo Andersen omkring stigning af tilgang af kunder og opgaver er Ahmed hyret ind til 1. level supporten hos XDC. Her skal han sammen med resten af teamet varetage henvendelser samt løste problemer / opgaver for vores mange IT-kunder. Udover 1. level support vil Ahmed være onsite hos Biblioteksmedier 2 dage hver uge hvor han primært vil arbejde med programmet LaserNet. Ahmed er som Bo Andersen også en erfaren herre og Ahmed kommer fra en stilling som IT-specialist hos netop Biblioteksmedier.

 

Vi er sikre på at vores nye kollegaer vil være til gavn for vores kunder, så det glæder os meget, at de er blevet en del af vores stærke team.