Miljø

Grundlag for miljøgebyr Miljøgebyret skal dække de omkostninger som XDC Gruppen A/S reelt er pålagt ud fra samfundsmæssige hensyn.

Historisk set er de miljøafgifter, som danske virksomheder, er blevet pålagt i de sidste 10 år blevet mere end fordoblet. Det er især områder som energi‐ og transportafgifter, der har været omkostningskrævende, men inden for de sidste 3‐4 år er også andelen af forurenings‐ afgifter steget (bortskaffelse af affald, olie, el, kemikalier, elektronisk affald m.v.).

Vi taler specifikt om omkostninger til bl.a.

  • Affaldssortering og bortskaffelse
  • Vi får leveret CO2‐fri strøm fra danske vindmøller.
  • El retur afgift (Håndtering af udtjente elektroniske produkter)
  • Alle vores produkter er Svanemærket
  • Årlig miljøafgift på leasede biler
  • Miljødokumentation og deklarering af produktsortimentet
  • Vedligeholdelse af miljøcertificering

Samt de almindelige kendte afgifter på el, benzin og diesel Ovennævnte betyder øgede omkostninger for XDC Gruppen A/S. Vi ønsker ikke at skjule miljøgebyret i en prisstigning på produkterne, men ønsker at synliggøre omkostningen overfor kunderne.